látnivalók


Hiba
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character

kalligráfia múzeumA Kalligráfia Múzeumot 1945-ben hozták létre a Beyazit Medresze kiürített épületében. Koránok, szultáni pecsétek (tugra), rendeletek, próféciák láthatóak itt ékes kalligrafikus bet?kkel írva, valamint megtekinthet?ek a kalligráfia mestereinek szerszámai, könyvkötészeti példák, szeldzsuk és oszmán kori miniatúrák és szent ereklyék.

kalligrafikus betükA kalligráfia az iszlám m?vészet egyik legfontosabb ága, mert a muszlimok hite szerint istenük a Koránban nyilatkoztatta ki magát, tehát a bet?k is szentek. Az, hogy az iszlám hagyományosan tiltja az emberek ábrázolását, a muszlim m?vészeket arra ösztönözte, hogy virág, növény valamint geometrikus motívumokon, valamint az arab bet?kön alapuló díszít?stílust dolgozzanak ki. (Az építészetben ez különösen a hullámvonalas arabeszkekben tükröz?dött.) A kalligráfia m?vészeti ággá vált, a 10. századra hat klasszikus írásfajta alakult ki. Szorosan összekapcsolódott a m?vészettel, és különösen Spanyolországban és Perzsiában egész falfelületeket borítottak a Koránból származó idézetek vagy a próféta szavai. könyvdíszítésAz iszlám díszít?m?vészet nem alkalmazza a tömeget és a térfogatot, csak a felület értékére koncentrál. A meglehet?sen sz?kös motívumrendszereken belül csak a vonalak ritmusa és a színek változatossága teremtett némi lehet?séget arra, hogy a m?vész megtörje a monotóniát.

Az oszmán könyvdíszítés keleti-török gyökerekkel bír, ez iszlám m?vészeti hatásokkal párosult. Az iszlám m?vészetben vallási okokból a festészet szinte csak a könyvek illusztrálását szolgálta, az épületek díszítése nagyrészt geometrikus elemekb?l állt. A miniatúrafestészet korai szakasza II. Mehmed (1451-1481) uralkodásának idejére tehet?. A legkorábbi fennmaradt emlékek Konstantinápoly bevétele (1453) utáni évekb?l származnak. A 16. század második felében már jelent?s nyugati mesterek is érkeztek a Portához, többek közt Gentile Bellini, aki II. Mehmed arcképét megfestette.

 • kalligrafia01.jpg
 • kalligrafia02.jpg
 • kalligrafia03.jpg
 • kalligrafia04.jpg
 • kalligrafia05.jpg
 • kalligrafia06.jpg
 • kalligrafia07.jpg
 • kalligrafia08.jpg
 • kalligrafia09.jpg
 • kalligrafia10.jpg
 • kalligrafia11.jpg

Select language