látnivalók


Hiba
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character

Ágyúkapu palotaIsztambul egyik legszebb látnivalója a Topkapi palota, mely az Aranyszarv-öböl és a Márvány-tenger között fekszik az ún. Szeráj Csúcson. Több kisebb épületb?l áll, és négy udvar veszi körül.

A négy udvart és számos épületet magában foglaló komplexum tökéletesen elszeparált világában éltek és kormányoztak az Ottomán Birodalom szultánjai 1465 és 1853 között.

 

Topkapi SarayiA Palota hétszázezer négyzetméteren fekszik. Római város romjaira épült

A palotát II. Mohamed építtette 1475 és 1478 között. Az épület az Oszmán Birodalom adminisztrációs központjául, valamint több mint 400 évig a szultán rezidenciájául szolgált. Az összes oszmán szultán új épületszárnyakkal b?vítette.

Évente 2.5 millió látogatója van. Közel 1200 f?s személyzet dolgozott konyháiban és ötezer ember. A Topkapi inkább egy miniváros volt, m?ködött benne iskola is. Ma gyönyör?en meg?rzött szobákból, gazdag m?vészeti kerámia-, kegytárgy- és fegyvergy?jteménnyel rendelkez? múzeumokból, szép háremb?l, konyhákból és kertekb?l álló komplexum.

Az Ágyúkapu palota közel 5 évszázadon keresztül szolgált a szultánok lakhelyeként, ill. az Oszmán Birodalom központjaként. A palotát többször átalakították és b?vítették. Szulejmán szultán idején, majd a 16. sz. végén, ill. a 17. században esett át nagyobb átalakításokon.

A valóságban nem egy épületr?l van szó, inkább egy hatalmas „palotavárosról”. Volt olyan id?szak, amikor az épületegyüttesben 40.000 ember élt. A palotát er?dített falakkal vették körül, amelyhez 28 torony csatlakozott.

Az Els? Udvar a Szeráj csúcson terül el, és magas falak veszik körül. Másik neve Janicsárudvar.

A f?kapu elnevezése Birodalmi Kapu. Itt található a régi pénzverde (1727-b?l), a Hagia Eirene templom, az Isztambuli Archeológiai Múzeum (19. századból) valamint láthatunk még szök?kutakat, pavilonokat (például az izniki csempével díszített Çinili Pavilion-t) és virágoskerteket (például a Gülhane azaz Rózsaparkot) is.

Ágyúkapú palotapalotakert

A szök?kutak közül említésre méltó a Hóhér Szök?kútja, ahol a hóhér megmosta a kezét és a bárdját egy-egy lefejezés után, valamint III. Ahmed Szök?kútja, mely a rokokó stílus egyik kiváló példája.

 

Az Els? Udvarból a hatalmas Üdvözlés Kapuja (Babüsselam) vezet a Második Udvarba (Divan Meydan?) és a palotába. Duplatornyos kapun keresztül jutunk a második udvarba.

porcelán kiállítás porcelánok porcelán kancsó porcelán gy?jtemény porcelántál porcelán váza

Az udvar az ottomán állam hivatalos reprezentációinak színtere volt; itt rendezték a koronázási szertartásokat, a különböz? hivatalos ünnepségeket, vagy a nagykövetek fogadását. Itt voltak az udvari konyhák, ahol ma a világ legnagyobb kínai kék-fehér és szeladon porcelán-gy?jteménye van, melyb?l a szultánok étkeztek, akik úgy tartották, hogy ha az edényben méreg van, megváltozik annak színe. Jobb oldalt a janicsárok és az alabárdosok lakrészei, a kórház, az istállók, az Igazság Tornya, valamint a Diván (ahol a birodalmi tanács tagjai gy?ltek össze) és a Küls? Kincstár sorakoztak, ahol ma a fegyvergy?jteményt nézhetjük meg.

ékszerek ékszergy?jtemény ékszer kiállítás kincstár kincstári gyüjteményékszerek

A Divan Salonu helyiségben gy?ltek össze a szultán tanácsadói, hogy megvitassák a birodalom ügyeit. A helyiség része egy s?r? rácsokkal elfedett titkos szoba, ahonnan a szultán megfigyelhette az ülést. Mivel az elfüggönyözött szobába belátni nem lehetett, így a tanács tagjai sohasem tudhatták, jelen van-e a szultán vagy sem; ezzel minimálisra csökkentve az összeesküvés lehet?ségét.

A Boldogság Kapuja vezet a Harmadik Udvarba, mely a palota szíve, egy gazdag kert, melyet a Szultáni Kamra (Has Oda) épületei vesznek körül, közöttük a kincstárral, a háremmel és III. Ahmed könyvtárával.

A harmadik udvar a trónteremnek adott otthont. Ez volt a leghatalmasabb terem a szerájban. A kapu két oldalán voltak az iskolai helyiségek, ahol a fehér eunuchok oktatták az ifjakat, akiknek szerepet szántak a birodalom politikájában.

Topkapi SarayidivanTopkapi palota

A Topkapi palota nyugati részén volt a hárem, ahová csak a szultáni család tagjai, a szultán utódai, valamint a szolgáló személyzet tehette be a lábát. Itt éltek a szultán feleségei, az édesanyja a valide szultána, és számos szolga és rabszolga. A kis hercegeket itt nevelték és oktatták. Ez a fekete eunuchok feladata volt.

HáremA labirintusszer? háremben kb. 300 helyiség található és számos bels? udvar.

A háremet folyosó kötötte össze a szultán tróntermével, amely a palota legnagyobb és az egyik legpompásabb terme volt. Ez egyben a szultán privát fogadóterme is volt és a családi ünnepeket is itt rendezték.

A háremhölgyek is képzésben részesültek, etikettet, táncot, zenét és még sok más m?vészetet és tudományt tanultak itt.

Ha a szultán egy háremhölgyet kiválasztott és vele töltötte az éjszakát, akkor a hölgy el?léphetett és odaliszk lett, s ez által jogosulttá vált saját szobára. S ha a kiválasztottnak oly szerencséje volt, hogy utóddal ajándékozhatta meg az uralkodót, akkor esélyessé vált arra is, hogy a feleségek közé kerül. Nekik jó sorsuk volt, pompa és gazdagság vette ?ket körül, de „aranykalitkában” éltek, a hölgyek mellett a kis hercegek és hercegn?k is.

A Negyedik udvar, mint a szultán magán kertje funkcionált. Pavilonok, kerti házak, virágoskertek, teraszok tarkítják, valamint egy medencével ellátott márvány terasz. De a Negyedik udvarban néhány gyönyör? pavilont is találunk, így a Yerevan és a Baghdad Pavilont, és a kisfiúk körülmetélésének helyet adó lakrészt.

A Topkapi palotában porcelán- és üvegedények, oszmán kori öltözékek, fegyverek, miniatúrák, kalligrafikus iratok és ékszerek láthatók, valamint az Els? udvarban helyet kapó Archeológiai Múzeum, mely világhíres gy?jteménnyel büszkélkedik.

 

A Topkapi palota 1985 óta UNESCO Világörökségi védelmet élvez.

 

Select language